Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Legnicy


nr rachunku bankowego:
10 2030 0045 1110 0000 0188 7060


kod Swift Banku: GOPZPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL10 2030 0045 1110 0000 0188 7060